Półfabrykaty: płyty, wałki, rury... de

 

Wprowadzenie do artykułu